jueves, 1 de septiembre de 2011

Luz do meu corazón

As palabras de Deus
son espírito e vida!
As palabras de Deus
son a luz do meu corazón!


A Palabra feita carne
quixo vivir entre nós;
ela era a luz dos homes,
a Verdade, a Salvación.
Lámpada para os meus pasos
é a túa Palabra, Señor;
vou celebrar (2quero anunciar)
a Palabra
e vivir no teu Amor.

Tu Palabra es VidaTu Palabra, Señor, es vida eterna.
Tu Palabra, Señor, es Vida.

¡Hágase!

¡Hágase en nosotros la Vida!
¡Hágase en nosotros tu Palabra!
¡Hágase tu voluntad!
¡Que venga tu reino, Señor!


Tu Palabra me transforma,
me da fuerza al caminar.
¡Hágase en nosotros vida!
¡Hágase tu voluntad!
Como tú, María, Madre,
quiero abrir mi corazón
para que en mi vida nazca
cada día el Salvador.

Luz de mi corazón

¡Tus palabras, Señor,
son espíritu y vida!
¡Tus palabras, Señor,
son la luz de mi corazón!

 La Palabra se hizo carne,
entre nosotros vivió;
era la luz de los hombres,
la Verdad, la Salvación.
Lámpara para mis pasos
es tu Palabra, Señor;
quiero escuchar (2. cumplir / 3. anunciar)
la Palabra
y vivir en el Amor.